HISTORIEK

De 19de eeuwse hoeve is beschermd als monument en de omgeving als dorpsgezicht, bij M.B. van 17/05/1999, nu gekend onder de naam "Klokhof Loppem", verwijzend naar het klokje op de nok van het dak. Sinds 2012 vergund als feest- cultuur- en eventlocatie.

Historische Beschrijving.

"Gaaf bewaarde 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen in verankerde, oranje baksteen onder kort overstekende zadeldaken (Vlaamse pannen) en met vlechtingen in de zijgevels.

Met U-vormige opstelling gelegen op een ruim en begraasd erf. Toegankelijk aan de zuidkant via een populierendreef en metalen hekken gevat in overhoeks geplaatste vierkante bakstenen pijlers. 

Dwarsschuur aan oostzijde (kleine schuur) met gedichte opening van het vroegere wagenhuis, asemspleten. Zijgevels met rondboogopeningen onder waterlijst.

Dwarsschuur aan westzijde (grote schuur) met vernieuwde, hoge rechthoekige poorten, asemspleten en behouden gebinte. Ten noordoosten een tweeledig bakhuisje."

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen.