Historiek

In de Inventaris van Beschermd Onroerend Goed staat:

Historische hoeve zogenaamd "Het Klokhof", beschermd als monument en omgeving beschermd als dorpsgezicht, bij M.B. van 17/05/1999. Gerenoveerd, de hoevegebouwen worden gebruikt voor het organiseren van allerlei evenementen.

Het Klokhof, ontstaan uit het opperhof van de nabijgelegen hofstede "Pierlapont", opklimmend tot de 15de eeuw. De vermelde hoeve bestond uit een opperhof met ten noorden een neerhof met ertussen een toegangspoort die toegang gaf tot beide hoeven. De bouwvallige gebouwen worden door Charles van Tieghem afgebroken en volledig herbouwd in "1820" ( cf. jaartal rechterzijgevel boerenhuis) aan de westkant van de Zeedijkweg.

De nieuw opgetrokken hoeve staat gekend onder de naam "Klokhof", verwijzend naar het klokje op de nok van het dak.

Beschrijving.

Gaaf bewaarde 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen in verankerde, oranje baksteen onder kort overstekende zadeldaken (Vlaamse pannen) en met vlechtingen in de zijgevels. Met U-vormige opstelling gelegen op een ruim en begraasd erf. Toegankelijk aan de zuidkant via een populierendreef en metalen hekken gevat in overhoeks geplaatste vierkante bakstenen pijlers. Rechterpijler met rondbogige nis gevat in een rechthoekige omlijsting.

Dwarsschuur aan oostzijde (kleine schuur) met gedichte opening van het vroegere wagenhuis, asemspleten. Zijgevels met rondboogopeningen onder waterlijst. Dwarsschuur aan westzijde (grote schuur) met vernieuwde, hoge rechthoekige poorten, asemspleten en behouden gebinte. Ten noordoosten een tweeledig bakhuisje.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien